13. Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej

Date:
Time:

godz. 15.00;