Europa bez Granic – Przystanek Turek

Zapraszamy na MAJA�WKA?!!!

K O M U N I K A T

Miejski Dom Kultury w Turku informuje wszystkich uA?ytkownikA?w pojazdA?w, A?e w dniu 1 maja (wtorek) 2012 r. w zwiA�zku z przygotowaniami do festynu a�zEUROPA BEZ GRANIC. PRZYSTANEK TUREKa�? nastA�pi zamkniA�cie ruchu drogowego od godz. 5.00 na Placu Wojska Polskiego oraz drA?g dojazdowych do Placu Wojska Polskiego: 3 Maja (od Browarnej do Placu Wojska Polskiego), zamkniA�cie wjazdu na Plac Wojska Polskiego z Placu Sienkiewicza. W godz. od 13.00 do 22.00 zamkniA�cie ulic Szeroka i WA�ska (na wysokoA�ci budynku OHP). Od godz. 13.00 do 3.00 dnia nastA�pnego nastA�pi caA�kowite zamkniA�cie Placu Wojska Polskiego dla ruchu koA�owego.

Za zwiA�zane z realizacjA� tego przedsiA�wziA�cia niedogodnoA�ci przepraszamy majA�c nadziejA�, A?e spotkamy siA� ze zrozumieniem i akceptacjA� dla naszych planA?w.

SzczegA?lnie gorA�co prosimy mieszkaA�cA?w Placu Wojska Polskiego i okolicznych ulic o wyrozumiaA�oA�A� dla uczestnikA?w zgromadzonych na imprezie oraz udziaA� we wspA?lnej zabawie.

Dyrektor

Miejskiego Domu Kultury

BoA?ena Cesarz

 

22 kwietnia , 2012

Comments are closed.