DZIA?KUJEMY WAM ZA XXI FINAA?

21. FINAA? WIELKIEJ ORKIESTRY AsWIA�TECZNEJ POMOCY DLA RATOWANIA A�YCIA DZIECI I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORA�W odchodzi do historii.

DziA�ki ofiarnoA�ci Wolontariuszy, ktA?rzy kwestowali na ulicach naszego miasta, uczestnikom zbiA?rek i licytacji, dziA�ki darczyA�com A�zebraliA�my kwotA� A�A�44.158,63 zA�.

Do grona OsA?b i Firm, ktA?rym chcA� szczegA?lnie podziA�kowaA� naleA?A� Wolontariusze:

Anita Zagozda, Amadeusz Dzikowski, Karina Lefterov, Nikola Pluta, Piotr ZiA?A�kowski, Kamil Warszewski, Natalia ZajA�c, MichaA� WA�dzik,A�Sebastian Kalinowski, MichaA� Raszewski, Klaudia JaA�kiewicz, Natalia Rusek, Klaudia Rusek, Gabriela Miszczak, Nina Kowalska, Anna Naszkowska, Alicja Jasiak, Karolina Guziak, Jakub Rogowski, Martyna BA�aA?ejewska, Sylwia KiciA�ska, Weronika Majcherek, Angelika Bartkowiak, Nikola Klimek, Lidia Tomczyk, Dominika Wolf, Patrycja Prusinowska, Paulina PiA�stka, Justyna A?ukaszewska, Nikola Kwiatkowska, Ksymena Krawczyk, Kinga KolA�da, Zuzanna GomA?A�ka, Klaudia SosiA�ska, Aleksandra Mituta, Anna ZwoliA�ska, Karolina Jakubowska, Patrycja Cupryn, Patrycja PodA�bska, Justyna SzczA�snowska, Amadeusz Marciniak, Ewa GomA?A�ka, Natalia Modrzejewska, Kinga Krawczyk, Kamila Neumann, Edyta GA?rska, Wanda Zientek, Karolina Cesarz, Justyna PA�A?ciennik, Sylwia Hoffman, Justyna Majcherek, Aleksandra KaA?mierczak, Nikola Marciniak, Martyna Sobierajska, Agnieszka Szymczak, Simona Jasiak, Kinga Herbich, MichaA� KaA�uA?ny, Wiktoria Matusiak, Ilona Apelt, Ramona Kaczkowska, Natalia Sobocka, Izabela Piotrowska, Aleksandra WA�odarska, BoA?ena Cesarz;

o r a z: Jadwiga Jankowska, Anna Janowska, Beata Pabisiak, Agnieszka Augustyniak, Halina KrA?l, MirosA�awa Mielczarek, Katarzyna CieA�lak, A�Zbigniew MA�otkiewicz, Andrzej Marzuchowski, Sylwia Przybylska, GraA?yna Marek, Tadeusz KozA�owski, Zofia JA?A?wiak, ZdzisA�aw JesioA�owski, WA�odzimierz Olek, Jerzy Gomoliszewski, Paulina MaA�ecka, Krzysztof Kolenda, Teresa Szymczak, UrzA�d Miejski, Starostwo Powiatowe, UrzA�d Gminy w Przykonie, OA�rodek Sportu i Rekreacji, MiA�dzyszkolny OA�rodek Sportu, ZakA�ad Instalacyjno-Aslusarski- Kazimierz Kapusta, CzesA�aw Dopieralski – a�zDomala�?, Tomasz Wroniak- PPHU a�zUnicorna�?, Piekarnia Muchlin – Marek KozA�owski, Restauracja a�zPiwnicznaa�? a�� Dawid Rosiak, Piotr PA�ucienniczak- Pizzeria a�zPod Papugamia�?, Pizzeria a�zImpressoa�?- Dariusz BrzA?zka, Ochotnicza StraA? PoA?arna, Fundacja a�zZA�ota Godzinaa�?, INEA, UrzA�d Pocztowy przy ul. Kaliskiej, SOUNDTUR a�� Bogdan Poszwa, a�zChwilA?wkia�?, Bank Zachodni WBK SA, , TEMIDA GROUP Sp. z o.o., SzkoA�y Podstawowe Nr 1, 4, 5, Przedszkole SamorzA�dowe Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Specjalny OA�rodek Szkolno-Wychowawczy, Asrodowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii ZajA�ciowej przy a�zSintura�? sp. z o.o, KoA�o Polskiego ZwiA�zku EmerytA?w i RencistA?w, Gimnazjum w SA�odkowie, ZespA?A� SzkA?A� w KawA�czynie, Redakcja a�zEcho Turkua�?, Teleinformator, Telewizja Kablowa, Komenda Powiatowa Policji.

DziA�kujA�A� solistom i zespoA�om biorA�cym udziaA� w koncercie rockowym i finaA�owym.

DziA�kujA� DarczyA�com i Uczestnikom licytacji.

Granie w Orkiestrze jest zaszczytem. Tego dnia zrobiliA�my dobry uczynek, ktA?ry cierpiA�cym i sA�abymA� przywrA?ci nadziejA� a A�A�nam sprawiA� wielkA� radoA�A�

Wszystkim, ktA?rzy towarzyszyli nam w tym niezwykA�ym przedsiA�wziA�ciu i w jakikolwiek sposA?b pomogli zorganizowaA� i przeprowadziA� 21. FinaA� ogromne, z caA�ego serca podziA�kowanie ! ! !

PamiA�tajcie, za rok znA?w gramy ! ! !

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�W imieniu Turkowskiego Sztabu

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� BoA?ena Cesarz

zp8497586rq
18 stycznia , 2013

Comments are closed.