DOA�YNKI

W imieniu Burmistrz Miasta Turku, WA?jta Gminy Turek, Proboszcza Parafii pw. Asw. Barbary w Turku oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Turku pragniemy zaprosiA� PaA�stwa do udziaA�u w DoA?ynkach miejsko – gminno -parafialnych, ktA?re odbA�dA� siA� w Turku 31 sierpnia 2014 przy ul. Armii Krajowej – OA�rodek Sportu i Rekreacji .

30 lipca , 2014

Dodaj swój komentarz