Notatka służbowa Inicjatywy Lokalne DK+ NCK

                                                                        Notatka służbowa

                                                   sporządzona w dniu 19 lutego 2020 roku

dotycząca wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badań społecznych.

 

  1. Opis przedmiotu zapytania o cenę usługi

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie badań społecznych dla projektu „KulTURa. Wielka sprawa w małym mieście”, w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. 

Badania mają na celu poznanie kulturotwórczych zasobów lokalnej społeczności miasta Turku i opracowanie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców miasta Turku a także nowe możliwości współpracy Miejskiego Domu Kultury z lokalną społecznością.

W wyniku mailowego rozeznania rynku wysłane zostały zapytania ofertowe do Fundacji Pole Dialogu w Warszawie, Fundacji Partycypacja w Zielonej Górze i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu.

Na ofertę opracowania diagnozy dla Miejskiego Domu Kultury odpowiedziała Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, natomiast  brakło odpowiedzi ze strony Fundacji Pole Dialogu i Fundacji Partycypacja.

Do wykonania usługi wybrana została Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z honorarium w kwocie 5500 zł, ul. Świętej Katarzyny 5, 87-100 Toruń.

                                                                        Notatka służbowa

                                                   sporządzona w dniu 19 lutego 2020 roku

dotycząca wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badań społecznych.

 

  1. Opis przedmiotu zapytania o cenę usługi

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie badań społecznych dla projektu „KulTURa. Wielka sprawa w małym mieście”, w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. 

Badania mają na celu poznanie kulturotwórczych zasobów lokalnej społeczności miasta Turku i opracowanie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców miasta Turku a także nowe możliwości współpracy Miejskiego Domu Kultury z lokalną społecznością.

W wyniku mailowego rozeznania rynku wysłane zostały zapytania ofertowe do Fundacji Pole Dialogu w Warszawie, Fundacji Partycypacja w Zielonej Górze i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu.

Na ofertę opracowania diagnozy dla Miejskiego Domu Kultury odpowiedziała Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, natomiast  brakło odpowiedzi ze strony Fundacji Pole Dialogu i Fundacji Partycypacja.

Do wykonania usługi wybrana została Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z honorarium w kwocie 5500 zł, ul. Świętej Katarzyny 5, 87-100 Toruń.

29 czerwca , 2020

Dodaj swój komentarz