Warsztaty historyczne i zakończenie projektu „W piastowskim grodzie. Życie w czasach Mieszka I”

Zgromadzenie Wojów i Rycerzy Grodu Tura przez 5 weekendowych dni przeprowadzało warsztaty historyczne w zgłoszonej przez siebie inicjatywie „W piastowskim grodzie.  Życie w czasach Mieszka I”. W ramach inicjatywy odbyły się warsztaty rzemieślnicze, warsztaty szermierki, lekcje średniowiecznych gier zespołowych i  wykłady na temat życia w okresie

wczesnego średniowiecza. W warsztatach uczestniczyła młodzież i wychowawcy z Gimnazjum Nr 2, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i 4,  dzieci z rodzicami a także pozostali mieszkańcy miasta.   W ostatnim dniu warsztatów, w Parku im. Konstytucji 3 Maja  została rozłożona wiata, uszyta przez uczestników warsztatów, rozegrano walki rycerskie i szyto sakiewki. Ci, spośród uczestników zajęć, którzy  wytrwali do końca otrzymali pamiątkowe dyplomy i sakiewki z krzemieniem. Dla wszystkich zainteresowanych były to bardzo pouczające spotkania. Każdy mógł znaleźć w ich programie coś dla siebie.

Inicjatywa realizowana była w projekcie „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście, który otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum  Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016.

Poniżej fotorelacja.

20 listopada , 2016

Dodaj swój komentarz