Spotkanie z zespołem badaczy.

Spotkanie odbyło się 23 marca br. w Miejskim Domu Kultury. Uczestniczyli w nim animatorzy z MDK  oraz   zespół badaczy z Fundacji Partycypacja  z Zielonej Góry – dr Anna Mielczarek – Żejmo  i prof.  Mariusz Kwiatkowski. 

Fundacji zlecono przeprowadzenie badań społecznych mających na celu poznanie kulturotwórczych zasobów lokalnej społeczności miasta Turku i opracowanie raportu z diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Turku, a także nowe możliwości współpracy MDK z lokalną społecznością. Podczas spotkania została wypracowana  koncepcja przeprowadzenia diagnozy na potrzeby realizacji przez Miejski Dom Kultury w Turku projektu pt. „KulTRUa. WIELKA sprawa w małym mieście”, finansowanego z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne.

9 maja , 2016

Dodaj swój komentarz