Spotkanie z animatorem

W poniedziałek 22 lutego  odbyło się spotkanie animatorów z MDK z Magdaleną Popłońską-Kowalską  animatorem pracującym w Centrum Aktywności Lokalnej, przydzielonym przez Narodowe Centrum Kultury do wspierania i pomocy

merytorycznej podczas realizacji naszego projektu pt. „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście”.  Spotkanie miało na celu nie tylko wzajemne poznanie się, ale przede wszystkim omówienie poszczególnych działań, które musimy wykonać realizując pierwszy etap projektu.

http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2016/02/papier.Dom-Kultury-+1.jpg

9 maja , 2016

Dodaj swój komentarz