Spotkanie konsultacyjne

Kolejnym wydarzeniem związanym z realizacją  projektu „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście”,  finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 było spotkanie konsultacyjne zespołu badaczy z Fundacji Partycypacja z przedstawicielami  naszego lokalnego środowiska w sprawie diagnozy.  W spotkaniu, które odbyło się 27 kwietnia uczestniczyło 15 osób.

Konsultacje miały charakter interaktywnych warsztatów. Ten charakter spotkania wytworzył szczególną atmosferę, która sprzyjała wymianie pomysłów i idei,  wskazywanych przez każdego uczestnika.  Materiał badawczy zebrany w toku tego spotkania również posłuży do opracowania diagnozy zasobów i potrzeb kulturalnych.

 

http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2016/02/papier.Dom-Kultury-+1.jpg

9 maja , 2016

Dodaj swój komentarz