Rekonstrukcja historyczna

Dobiegają końca przygotowania do rekonstrukcji historycznej pt. „Wydarzenia z 11-11.1918 roku. Śmierć profesora

Kączkowskiego. Widowisko jest kolejną inicjatywą lokalną realizowaną w projekcie „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście”, dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016.  Została zgłoszona przez Roberta Stolarka, który należy do Ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych.

Cel, jaki przyświecał pomysłodawcy tej inicjatywy, to przypomnienie tego, co wydarzyło się dawniej,  aby nie zginęła pamięć o pewnych ludziach, miejscach i wydarzeniach.  W aktualnej rzeczywistości pokazać to, co się wydarzyło i miało znaczenie dla naszej lokalnej przeszłości.  W widowisku zostaną przedstawione walki z okresu I wojny światowej oraz wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, podczas rozbrajania poczty, kiedy to ginie profesor Stanisław Kączkowski.

http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2016/02/papier.Dom-Kultury-+1.jpg

9 listopada , 2016

Dodaj swój komentarz