Raport z diagnozy

W dniu 24 maja br. zaprosiliśmy mieszkańców naszego miasta do udziału w spotkaniu, podczas którego zaprezentowaliśmy  Raport z diagnozy identyfikującej  zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców miasta Turku. Po krótkim wprowadzeniu

wygłoszonym przez dyrektora Miejskiego Domu Kultury Bożenę Cesarz,   omówiła Raport  Magdalena Popłońska-Kowalska  – ekspert ds. polityki socjalnej i jednocześnie opiekun merytoryczny wspierający naszą instytucję przy realizacji projektu „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście”. Po multimedialnej prezentacji Raportu wręczyliśmy obecnym jego egzemplarze. Następnie został omówiony Regulamin konkursu inicjatyw lokalnych pt. „Postaw na kulturę – zrealizuj swój pomysł”, który jest kolejnym etapem naszego projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016. Zachęciliśmy obecnych do zgłoszenia pomysłu inicjatywy. Każda uczestnicząca w spotkaniu osoba otrzymała Regulamin wraz z załącznikami  z prośbą o rozpropagowanie  konkursu w swoim środowisku.  Z ramienia Urzędu Miasta w spotkaniu uczestniczył  Jerzy Kurzawa – Zastępca Burmistrza Miasta Turku. Radę Miejską reprezentował radny Albin Zańko – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Turku.

Kolejne spotkanie z pomysłodawcami inicjatyw odbędzie się 30 maja br. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury.

 http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2016/02/papier.Dom-Kultury-+1.jpg

 

27 maja , 2016

Dodaj swój komentarz