„Kulturalny kram”

Podczas dużych wydarzeń plenerowych, jak  inauguracja obchodów 675-lecia Miasta Turku w dniu 24 kwietnia i  imprez majówkowych –  festynu „Majówka z TUREM” w dniu 1 maja animatorzy  z MDK i wolontariusze przeprowadzili akcję 

  animacyjną „Kulturalny kram” nawiązującą do projektu pt. „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście”.  Kreatywne działania animacyjne, jak „pytania na sznurku”, „burza mózgów”, „puzzle pamięci”, ” fotografia skojarzeń”   zachęcały w niekonwencjonalny sposób do dialogu i aktywnego uczestnictwa w kreowaniu życia kulturalnego .

http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2016/02/papier.Dom-Kultury-+1.jpg

19 maja , 2016

Dodaj swój komentarz