„KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście”

 

Z radością informujemy mieszkańców naszego miasta, że Miejski Dom Kultury w Turku zakwalifikował się do tegorocznej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016 z projektem pt. „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście”.

Głównym celem programu  jest zwiększenie  zaangażowania naszego Domu Kultury w życie społeczności lokalnej poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców naszego miasta przy wykorzystaniu zasobów instytucji i Narodowego Centrum Kultury.

Realizacja zadania składa się z dwóch części. Pierwsza część zadania obejmuje przeprowadzenie diagnozy lokalnej, która pomoże nam  zidentyfikować zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców miasta Turku, określić szanse i bariery współpracy, wypracować nowe strategie działania i wprowadzić je w życie.  W tym celu zostanie przeprowadzona ankieta i wywiady. Dokonamy też wyboru zgłoszonych przez mieszkańców inicjatyw.

Natomiast druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw lokalnych w terminie od 31 lipca do 21 listopada 2016 r.

O wszystkich kolejnych krokach podejmowanych w ramach  poszczególnych etapów realizacji zadania informować będziemy na bieżąco.

Już dziś zapraszamy mieszkańców Turku do współpracy!

22 lutego , 2016

Dodaj swój komentarz