Konkurs na inicjatywy lokalne rozstrzygnięty

W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyła się ocena projektów inicjatyw lokalnych złożonych w konkursie pt. „Postaw na kulturę – zrealizuj swój pomysł” w ramach projektu „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście”.

Mieszkańcy Turku mogli zgłosić swoje inicjatywy do 13 czerwca br.  Na konkurs napłynęło 8 projektów na łączną kwotę 34.237 złotych. Oceniała je Komisja w składzie:

1. Bożena Cesarz – Przewodnicząca

2. Sylwia Przybylska – Sekretarz

3.  Jerzy Kurzawa – Członek

4. Małgorzata Modrzejewska – Członek

5. Magdalena Popłońska-Kowalska – Członek

W ocenie wniosków Komisja kierowała się kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu, który jest dostępny w zakładce „do pobrania”. Regulamin konkursu stanowił, że Komisja może wybrać od 3 do 7 wniosków.

Ostatecznie Komisja wybrała do realizacji 5 projektów, które spełniały  wymogi regulaminowe, na łączną kwotę 21.987 złotych. Pozostałe trzy  nie spełniały wymogów Programu DK+ Inicjatywy lokalne 2016.

Wnioski zakwalifikowane do realizacji to:

– Miasto ognia – wnioskodawca Turecka Grupa Tancerzy Ognia -6.350,00 zł;

– Festiwal Piosenki Integracyjnej – wnioskodawca Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży – 1.900,00 zł;

– Po co cienie są na scenie? Jak to z serem w Turku było – wnioskodawca Teatr „Szpilka” – 2.737,00 złotych;

Rekonstrukcja historyczna: Wydarzenia z 11 listopada 1918 roku – wnioskodawca Robert Stolarek – 6.000,00 złotych;

W piastowskim grodzie – życie w czasach Mieszka I – wnioskodawca Zgromadzenie Wojów i Rycerzy Grodu Tura – 5.000,00 złotych.

Wybrane wnioski otrzymały 100 procent wnioskowanego dofinansowania.

Ich realizacja rozpocznie się już za kilka tygodni, po otrzymaniu dotacji z Narodowego Centrum Kultury.

Dofinansowania nie otrzymały 3 projekty ze względu na nie spełnienie wymogów regulaminowych:
– Letnie Spotkania z Horrorem „Strach się nie bać”;
– „Odkurzone dźwięki”;
– „Zbrodnia to niesłychana – kryminalny Turek”.

 

 http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2016/02/papier.Dom-Kultury-+1.jpg

 

17 czerwca , 2016

Dodaj swój komentarz