Kampania informacyjno-promocyjna wśród młodzieży turkowskich szkół

W dniach 8, 13, 15 i 19 kwietnia animatorzy z  Miejskiego Domu Kultury  przeprowadzili kampanię  informacyjno-promocyjną projektu „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście” , finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne wśród  młodzieży szkolnej naszego miasta.

Młodzież  z Gimnazjum Nr 1 i 2, I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych została poinformowana o celach realizowanego przez MDK projektu i poproszona o wypełnienie ankiety sporządzonej przez zespół badaczy z Fundacji Partycypacja, której celem jest zebranie informacji, służących do opracowania diagnozy.

W podziękowaniu  za poświęcony czas uczniowie zostali poczęstowani cukierkami.

Wypełnione przez młodzież ankiety pomogą   zidentyfikować zasoby kulturowe mieszkańców, zidentyfikować interesujące  inicjatywy kulturalne, a także udoskonalić ofertę Domu Kultury i współpracę z innymi instytucjami i organizacjami w mieście.

                                                                                     http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2016/02/papier.Dom-Kultury-+1.jpg
9 maja , 2016

Dodaj swój komentarz