Kampania informacyjno-promocyjna wśród mieszkańców miasta Turku

W dniach 8 i 12 kwietnia animatorzy z  Miejskiego Domu Kultury  przeprowadzili na ulicach  naszego miasta kampanię informacyjno-promocyjną projektu „KulTURa. WIELKA  sprawa w małym mieście” , finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne mającą na celu zebranie materiałów do diagnozy. 

Mieszkańcy zostali poinformowani o celach projektu i poproszeni o wypełnienie ankiety,   sporządzonej przez zespół badaczy z Fundacji Partycypacja. Animatorom pomagały  wolontariuszki – Livia Polipowska, Dominika Niestrata i Karolina Zagozda.

Na przechodniów czekały wykonane przez animatorów figurki balonowe, gorąca kawa i herbata a także cukierki.

Wypełnione przez mieszkańców ankiety pomogą nam  zidentyfikować zasoby kulturowe mieszkańców, zidentyfikować interesujące  inicjatywy kulturalne, a także udoskonalić ofertę Domu Kultury i współpracę z innymi instytucjami i organizacjami w mieście.  Otrzymane od mieszkańców informacje zwrotne zawarte w ankietach posłużą do opracowania diagnozy.

 

http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2016/02/papier.Dom-Kultury-+1.jpg

9 maja , 2016

Dodaj swój komentarz