Festiwal Piosenki Integracyjnej

Festiwal Piosenki Integracyjnej, który odbył się  6 października, to druga inicjatywa zrealizowana w ramach projektu „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. Pomysłodawcą i realizatorem tej inicjatywy było wspólnie z MDK Stowarzyszenie Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży działające przy Szkole Podstawowej Nr 5.

Głównym celem Festiwalu było propagowanie idei integracji z grupą, z najbliższym otoczeniem, kształtowanie poczucia wiary we własne możliwości,  odkrywanie potencjalnych zdolności, inspirowanie do ujawniania zainteresowań artystycznych (śpiew, taniec, inscenizacja muzyczna).

Adresatami projektu były dzieci z klas integracyjnych SP nr 5 i ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku, dzieci z przedszkoli z oddziałami integracyjnymi nr 5, 6, 8, członkowie Stowarzyszenia i mieszkańcy naszego miasta.  Wykonawców oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność tj. dzieci z placówek szkolno-wychowawczych, rodzice i dziadkowie.  Zarówno wykonawcy, jak i publiczność wspaniale się bawili. Występ na scenie sprawił wszystkim podopiecznym ogromną radość. Uśmiechom i podziękowaniom nie było końca. Na zakończenie Festiwalu  na wszystkich wykonawców czekał słodki poczęstunek i nagrody rzeczowe.  Na Festiwalu gościliśmy Panią Magdalenę Popłońską Kowalską – animatorkę wspierającą nas w realizacji projektu.

Promocja wydarzenia odbyła się za pośrednictwem plakatów, zaproszeń i mediów elektronicznych.

Gratulujemy pomysłu i bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu za współpracę, a szczególnie Pani Prezes Elżbiecie Trawczyńskiej i Pani Annie Sockiej.

http://www.mdk.turek.pl/wp-content/uploads/2016/02/papier.Dom-Kultury-+1.jpg

10 października , 2016

Dodaj swój komentarz