DEBATA SPOA?ECZNA

Burmistrz Miasta Turku oraz Komisja Zdrowia i Pomocy SpoA�ecznej Rady Miejskiej Turku zapraszajA� na debatA� spoA�ecznA� a�zSTOP przemocy w rodziniea�?.
Debata odbA�dzie siA� we wtorek, 22 listopada 2016 r., o godz. 16.00 w kinie a�zTURa�?, przy ul. A�eromskiego.

W trakcie spotkania omA?wione zostanA� takie zagadnienia, jak sytuacja psychologiczna, spoA�eczna i prawna osoby doznajA�cej przemocy, procedura niebieskich kart jako narzA�dzi pracy dzielnicowego czy rola sA�uA?by zdrowia w obliczu przemocy w rodzinie.Ponadto omA?wione zostanA� kwestie zwiA�zane z sytuacjA� dziecka w rodzinie z problemem przemocy oraz sposoby rozwiA�zania problemu przemocy na poziomie lokalnym.
GoA�ciem specjalnym debaty bA�dzie pani MaA�gorzata Wincenciak -konsultant ds. przeciwdziaA�ania przemocy w rodzinie przy ogA?lnopolskiej infolinii Pogotowia Niebieska Linia w Warszawie oraz koordynator ikonsultant w poradni e-mail, prowadzA�ca konsultacje indywidualne, jako trener szkoli w dziedzinie przeciwdziaA�ania przemocy, a takA?e wdziedzinie komunikacji i wspA?A�pracy zespoA�owej, prowadzi wykA�ady natemat umiejA�tnoA�ci rodzicielskich.

A�

A�

14 listopada , 2016

Dodaj swój komentarz