BUDA�ET OBYWATELSKI 2019

Do 6 kwietnia 2018 r. moA?na zgA�aszaA� pomysA�y przedsiA�wziA�A� do realizacji w ramach drugiej edycji BudA?etu Obywatelskiego Miasta Turek na rok 2019.

KaA?dy z pomysA�A?w musi byA� poparty podpisami co najmniej 15 mieszkaA�cA?w. ZaA� koszt przedsiA�wziA�cia moA?e wynieA�A� od 1.000 zA� do 150.000 zA�. Tak jak w ubiegA�ym roku, na realizacjA� wszystkich projektA?w zaplanowanych zostaA�o 500.000 zA�.

Weryfikacja zA�oA?onych projektA?w trwaA� bA�dzie do 15 maja, zaA� od 3 do 19 czerwca 2018 r. trwaA� bA�dzie gA�osowanie, za pomocA� formularza elektronicznego bA�dA? tradycyjne. GA�osowaA� bA�dzie mA?gA� kaA?dy mieszkaniec Turku, ktA?ry ukoA�czyA� 16 rok A?ycia. OgA�oszenie wynikA?w gA�osowania zaplanowane zostaA�o na 20 czerwca 2018 r.

Wszystkie informacje znajdziesz na www.budzet.turek.pl lub 63A�289 61 13.

22 marca , 2018

Dodaj swój komentarz