BEZPA?ATNY KURS KOMPUTEROWY

Uprzejmie informujemy, A?e Miejski Dom KulturyA� (ul. T. KoA�ciuszki 13), przyjmuje zapisy na bezpA�atny kurs komputerowy.

Uczestnikiem moA?e byA� kaA?da osoba, ktA?ra POSIADA ZAMELDOWANIE W WOJEWA�DZTWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ W CHWILI PRZYSTA�PIENIA DO PROJEKTU JEST W WIEKU 50 – 74 LAT.
ZapisywaA� siA� moA?na do 20 wrzeA�nia. Dodatkowe informacje moA?na uzyskaA� dzwoniA�c na numer (63) 280 00 20.
Serdecznie zapraszamy!

1 września , 2016

Dodaj swój komentarz