Witamy na stronie Miejskiego Domu Kultury w Turku

Miejski Dom Kultury w Turku jest miejscem wspólnej aktywności twórczej dorosłych, dzieci i młodzieży.

Miejski Dom Kultury zaprasza do wziA�cia udziaA�u w Wielkanocnych Warsztatach Plastycznych, podczas ktA?rych bA�dA� mogli PaA�stwo stworzyA� oryginalne pisanki,A�nauczyA� siA� robienia palm wielkanocnych oraz innych ozdA?b A�wiA�tecznych. the best internet security software

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, A�E Z POWODU A�AA?OBY NARODOWEJ KONCERT RYSZARDA RYNKOWSKIEGO ZOSTAJE PRZEA?OA�ONY NA DZIEA? 14 MARCA GODZ. 19.00.

JuA? 16 marca o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury odbA�dzie siA� Festiwal Szkolny „PLAMA”. Impreza ma na celu prezentacjA� twA?rczoA�ci artystycznej mA�odzieA?y szkA?A� podstawowych, gimnazjalnych i A�rednich, popularyzacjA� aktywnego spA�dzenia czasu wolnego oraz wymianA� pomysA�A?w i doA�wiadczeA� artystycznych.

Zapraszamy na warsztaty pisania scenariuszy, ktA?re odbA�dA� siA� w dniach 19-21 marca 2012 roku w Miejskim Domu Kultury w Turku

MiA�o nam poinformowaA�, iA? w dniu dzisiejszym uruchomiliA�my naszA� nowA� witrynA� internetowA�, ktA?ra bA�dzie teraz czA�A�ciej uaktualniana i bardziej dostA�pna

Informujemy PaA�stwa, A?e podobnie jak w latach ubiegA�ych rA?wnieA? obecnie w Miejskim Domu Kultury mieA�ci siA� sztab XX FINAA?U WIELKIEJ ORKIESTRY AsWIA�TECZNEJ POMOCY, ktA?ry odbA�dzie siA� 8 stycznia. where to buy an essay

Jury w skA�adzie :ZdzisA�aw OrA�owski A�( ZPAF a�� przewodniczA�cy Jury ) , WA�adysA�aw NielipiA�ski A�(ZDFP, WBP i CAK w Poznaniu – czA�onek Jury ), PaweA� Hejman A�( CKiS w Koninie a�� sekretarz Jury )

wszystkie aktualności