8. MiA�dzypowiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej

Miejski Dom Kultury w Turku zaprasza na 8. MiA�dzypowiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej. Festiwal odbA�dzie siA� dn. 27 kwietnia ( tj. piA�tek) o godz. 13.00.

Swoje umiejA�tnoA�ci wokalne zaprezentujA� uczniowie szkA?A� gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych .A� WspA?A�organizatorem festiwalu jest Gimnazjum nr 1 w Turku. WstA�p na imprezA� jest bezpA�atny.

20 kwietnia , 2012

Comments are closed.