7. PrzeglA�d Kapel Rockowych Rock’n’ Tur

Miejski Dom Kultury w Turku, Turkowskie Stowarzyszenie Kulturalne TeSKa w Turku zapraszajA� na VII PrzeglA�d Kapel Rockowych Rocka��na��Tur

06 pA?dziernika 2012 r

Regulamin:

 1. PrzeglA�d ma charakter konkursowy, tj. zespoA�y biorA�ce udziaA� oceniane bA�dA� przez jury, ktA?re nastA�pnie przyzna nagrody
 2. W przeglA�dzie mogA� braA� udziaA� zespoA�y prezentujA�ce szeroko rozumianA� muzykA� rockowA�
 3. Warunkiem udziaA�u jest przesA�anie materiaA�u demo (CD, MC) oraz wypeA�nionej karty zgA�oszenia na adres organizatora do dnia 10 wrzeA�nia 2012 r.
 4. PowoA�ana przez organizatora komisja konkursowa przesA�ucha nadesA�ane materiaA�y z ktA?rych wybierze zespoA�y mogA�ce wystA�piA� w VII PrzeglA�dzie Kapel Rockowych.
 5. W przypadku maA�ej liczby zgA�oszeA� komisja moA?e zakwalifikowaA� wszystkie zespoA�y, ktA?re nadeA�lA� swA?j materiaA� demo bez przesA�uchiwania i oceniania.
 6. ZespoA�y zostanA� poinformowane odpowiednio wczeA�niej o zakwalifikowaniu do przeglA�du listownie bA�dA? telefonicznie.
 7. W dniu przeglA�du (06 paA?dziernika) zespoA�y w konkursie prezentujA� program od 3 do 5 utworA?w nie dA�uA?szy jednak niA? 20 minut.
 8. ZespoA�y zakwalifikowane przyjeA?dA?ajA� na koszt wA�asny.
 9. Zakwalifikowane zespoA�y winne sA� opA�aciA� wpisowe w wysokoA�ci 5 zA� od jednego czA�onka w dniu konkursu.
 10. Organizatorzy zapewniajA�A� sprzA�t nagA�aA�niajA�cy (tzw. przody), mikrofony, przewody, perkusjA� (bez talerzy) oraz pianino.
 11. W przypadku wykonywania podczas konkursu piosenek nie swojego autorstwa zespoA�y winne wypeA�niA� oA�wiadczenie o zgodzie autorA?w na publiczne wykonanie okreA�lonych utworA?w.
 12. WypeA�nienie karty zgA�oszenie i jej podpisanie jest rA?wnoznaczne ze zgodA� na bezpA�atne rejestrowanie materiaA�u z konkursu, jego publiczne odtwarzanie w celach reklamowych, przetwarzanie danych osobowych przez organizatorA?w.
 13. Najlepsze 3 zespoA�y otrzymajA� nagrody finansowe.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian

Organizatorzy, patroni i sponsorzy:

MDK TUREK, Turkowskie Stowarzyszenie Kulturalne TeSKa, Starostwo Powiatowe, UrzA�d Miasta, ,Echo Turku, portal internetowy www.turek.net.pl. LM i Teraz Turek

Karta zgA�oszenia – Patrz zakA�adka Konkursy

zp8497586rq
4 września , 2012

Comments are closed.