Opis zadania XXV Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Młodych „Czwarta Ściana”

XXV Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Młodych „Czwarta Ściana” są projektem edukacyjno- artystycznym adresowanym do twórców i odbiorców sztuki teatralnej. Głównym celem projektu jest przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej, promocja teatru amatorskiego, integracja środowisk twórczych oraz wykluczonych społecznie i kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze mieszkańców Turku i okolic.

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty teatralne „Niewidzialni-Autentyczni” dla

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych Sintur w Turku i młodzieży turkowskiej, których efektem będzie wspólny spektakl , akcje uliczne, prezentacje konkursowe 12 teatrów amatorskich z całej Polski, spektakl i monodram , warsztaty rozwijające umiejętności uczestników Spotkań i stymulujące ich twórczą aktywność. Oceny spektakli dokona profesjonalne jury i poprowadzi warsztaty. Projekt ma służyć zniesieniu barier, które decydują o marginalizacji uczestnictwa w sztuce mieszkańców małych miejscowości.

Spotkania są imprezą dwudniową.

Projekt składać się będzie z następujących działań:

 1. Warsztaty teatralne dla uczestników Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowych Sintur poprowadzi Akademia Wyobraźni z Wrocławia. W cyklu pięciu czterogodzinnych spotkań trwających w dniach od 9 listopada do 9 grudnia 2018 roku podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowych odbędą wyprawę w świat teatru: jego historii i praktyki: żywe doświadczenie oparte

na współpracy aktorów i uczestników pozwoli zrozumieć tajniki teatru i doskonale utrwali wiedzę, przy współudziale młodzieży szkół ponadpodstawowych pozwoli usuwać barierę mentalną, jaka oddziela ich dwa pozornie różne światy, udowodnić, że niepełnosprawność nie musi odbierać marzeń a największe bariery tkwią w ludzkim umyśle.

Celem warsztatów będzie przygotowanie świadomego odbiorcy, pewniej i odważniej poruszającego się w świecie sztuki. Wybór uczestnika jest w pełni świadomym wyborem, ponieważ podopieczni Warsztatów są grupą, o którą dbać trzeba szczególnie i zapewniać jej jak najlepsze możliwości rozwoju. W warsztatach weźmie udział grupa składająca się z 17osób w wieku od 17-25 roku życia.

 1. Happening

Grupa tancerzy ognia, szczudlarzy i żonglerów współpracująca z MDK w Turku, składająca się z 15 osób, w dzień poprzedzający imprezę wyjdą w przestrzeń miejską. Sam fakt, że ulice, rynek, skwery rzadko adaptowane są do celów artystycznych, skupi uwagę przechodniów na niecodziennym wydarzeniu. To samo działanie zostanie powtórzone w kilku miejscach.

 1. Spektakl Teatru Dada Von Bzdulow Leszka Bzdyla „Czerwona Trawa”. Jest to spektakl – w pozytywnym tego słowa znaczeniu – bezpretensjonalny, z nieśpiesznie następującymi po sobie wydarzeniami, przepełniony radosną erotyką. W „Czerwonej trawie” silnie

obecna jest typowa dla Dady ironia. Nie przybiera ona jednak ostrego charakteru – jest raczej spojrzeniem z przymrużeniem oka na siebie samych, czy na teatralną relację aktor-widz. (…) Ważny element przedstawienia stanowiła doskonała, momentami

sentymentalnie „trącąca myszką” muzyka Mikołaja Trzaski, udanie przeplatająca motywy jazzowe z wpadającą w ucho elektroniką.

 1. Prezentacje konkursowe

Prezentowane spektakle mogą mieć różne formy teatralne: plastyczny, kabaretowy, słowno-muzyczny, pantomimiczny, teatr poezji, dramatyczny. Widownię będą tworzyć uczestnicy Spotkań, młodzież szkół ponadpodstawowych podopieczni placówek.

Oceny spektakli dokona 3 osobowe Jury, które zadeklarowało współpracę przy realizacji projektu w składzie:  Leszek Bzdyl, Włodzimierz Matuszak  i Przemysław Wasilkowski. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia regulaminowe. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. Pozostałe teatry otrzymają upominki za udział w festiwalu i dyplomy.

 1. Forum Dyskusyjne z udziałem Jury, członków grup teatralnych, instruktorów i publiczności odbywać się będzie w Sali widowiskowej. Podczas Forum omówione zostaną spektakle konkursowe, jurorzy udzielać będą wskazówek, dzielić się swoją wiedzą.

Spotkanie poprowadzi Włodzimierz Matuszak – przewodniczący jury.

 1. Warsztaty teatralne adresowane są do członków grup teatralnych zakwalifikowanych do udziału w Spotkaniach. Odbywać się będą przez dwa dni w dwóch blokach tematycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w wybranym przez siebie bloku.

Warsztaty teatralne odbywać się będą w sali Gimnazjum nr 2 w Turku przez dwa dni po 3 godziny dziennie, łącznie 6 godzin.

 1. „Działania fizyczne aktora” – tak jak rozumiał je Stanisławski, oraz jak funkcjonowały w praktyce Grotowskiego, zwłaszcza w ostatnim okresie jego pracy. Istotą tej praktyki teatralnej jest odkrywanie w trakcie improwizacji prostych, elementarnych działań

aktorskich, zapamiętywanie ich oraz łączenia w powtarzalną, za każdym razem żywą strukturę roli. Praca ta służy także odkrywaniu własnej, oryginalnej wyobraźni aktorskiej, mającej swoje źródło w wyjątkowości i niepowtarzalności każdego aktora – człowieka.

Odkrywanie swojego wewnętrznego krajobrazu oraz szukanie swoich własnych, wyrażających ten krajobraz środków wyrazu, to także jeden z ważnych elementów takiej pracy.

W pierwszym dniu zajęć warsztatowych nacisk położony będzie głównie na trening aktorski, ćwiczenia inspirowane pozycjami Jogi oraz technikami tańca współczesnego. Są to ćwiczenia fizyczne z pogranicza gimnastyki, plastyki ruchu, tempo-rytmu, contact improvisation. Celem takich ćwiczeń jest wyeliminowanie złych nawyków, mechaniczności, inercji ciała aktora. Punktem docelowym

tak prowadzonej pracy będzie przygotowanie młodych adeptów sztuki aktorskiej do rozpoczęcia poszukiwań w obrębie tzw. organiczności ciała, co stanowi jeden z głównych tematów zajęć warsztatowych.

Podobny kierunek obierze praca nad działaniami fizycznymi aktora. W pierwszym dniu zajęć będą to głównie improwizacje na zadany temat, z minimalnym użyciem tekstu, głównie sceny zbiorowe, wymagające od aktorów umiejętności aktywnego słuchania,

patrzenia, wyczuwania rytmu partnera, współgrania w zespole. Inspiracją dla takiej zbiorowej improwizacji będzie wybrane dzieło sztuki – obraz, wiersz, utwór muzyczny, coś, co pozwoli uruchomić aktywną imaginację uczestników warsztatów.

W kolejnych dniach praca ukierunkowana będzie na indywidualne lub partnerskie improwizacje aktorskie, zmierzające do strukturalizowanej, powtarzalnej formy dramatycznej, posiadającej wyraźny początek, rozwinięcie, punkt kulminacyjny oraz zakończenie. Tak prowadzona praca, powinna obudzić świadomość „pamięci ciała”, na której oparta jest cała technika działań fizycznych w ich praktycznym zastosowaniu. Bazę dramaturgiczną dla tej pracy, stanowić będą wybrane fragmenty określonego tekstu dramatycznego.

Celem całej pracy warsztatowej będzie doskonalenie głównego instrumentu, którym posługuje się aktor – jego własnego organizmu. Tak jak muzyk doskonali swoją sztukę poprzez godziny ćwiczeń, tak i aktor jest w stanie doskonalić swoje profesjonalne możliwości, aż do granic kunsztu zawodowego, nie zapominając przy tym, że jest to zawód artystyczny.

Warsztaty poprowadzi Przemysław Wasilkowski.

 1. „Biogram” , warsztat, który w dużej mierze skoncentrowany jest na skodyfikowanej lekcji tańca współczesnego. Jednakże istotnym elementem propozycji jest również relaksacja i improwizacja (zarówno taneczna, jak i aktorska). W trakcie pracy skupiam się na takim przygotowaniu tancerza, aby jego świadomość ciała, świadomość rytmu i ekonomii tańca pozwalały mu efektywnie i swobodnie uczestniczyć w procesie twórczym (przedstawienie teatralne, choreografia).

Ta metoda pracy, czy też system, w ramach którego poruszam się i który proponuję to:

– konsekwentny balans pomiędzy napięciem i rozluźnieniem,

– integracja-koordynacja ruchu i oddychania,

– badanie anatomicznych zależności aparatu ruchu

– świadome korzystanie z potencjału możliwości, jakimi dysponujemy w tańcu,

Nawiązywanie relacji tańczącego ciała z przestrzenią sceny, dialog z partnerem i wszystkie kolejne stadia uruchamiania zdarzenia teatralnego są już tylko efektem uruchamiania wcześniej wymienionych elementów systemu. Warsztat poprowadzi Leszek Bzdyl.

9.. W drugim dniu kończącym Spotkania teatralne odbędzie się recital Włodzimierza Matuszaka i Pauliny Kondrak .

 

XXV Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Młodych „Czwarta Ściana” są projektem edukacyjno- artystycznym adresowanym do twórców i odbiorców sztuki teatralnej. Głównym celem projektu jest przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej, promocja teatru amatorskiego, integracja środowisk twórczych oraz wykluczonych społecznie i kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze mieszkańców Turku i okolic.

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty teatralne „Niewidzialni-Autentyczni” dla

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych Sintur w Turku i młodzieży turkowskiej, których efektem będzie wspólny spektakl , akcje uliczne, prezentacje konkursowe 12 teatrów amatorskich z całej Polski, spektakl i monodram , warsztaty rozwijające umiejętności uczestników Spotkań i stymulujące ich twórczą aktywność. Oceny spektakli dokona profesjonalne jury i poprowadzi warsztaty. Projekt ma służyć zniesieniu barier, które decydują o marginalizacji uczestnictwa w sztuce mieszkańców małych miejscowości.

Spotkania są imprezą dwudniową.

Projekt składać się będzie z następujących działań:

 1. Warsztaty teatralne dla uczestników Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowych Sintur poprowadzi Akademia Wyobraźni z Wrocławia. W cyklu pięciu czterogodzinnych spotkań trwających w dniach od 9 listopada do 9 grudnia 2018 roku podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowych odbędą wyprawę w świat teatru: jego historii i praktyki: żywe doświadczenie oparte

na współpracy aktorów i uczestników pozwoli zrozumieć tajniki teatru i doskonale utrwali wiedzę, przy współudziale młodzieży szkół ponadpodstawowych pozwoli usuwać barierę mentalną, jaka oddziela ich dwa pozornie różne światy, udowodnić, że niepełnosprawność nie musi odbierać marzeń a największe bariery tkwią w ludzkim umyśle.

Celem warsztatów będzie przygotowanie świadomego odbiorcy, pewniej i odważniej poruszającego się w świecie sztuki. Wybór uczestnika jest w pełni świadomym wyborem, ponieważ podopieczni Warsztatów są grupą, o którą dbać trzeba szczególnie i zapewniać jej jak najlepsze możliwości rozwoju. W warsztatach weźmie udział grupa składająca się z 17osób w wieku od 17-25 roku życia.

 1. Happening

Grupa tancerzy ognia, szczudlarzy i żonglerów współpracująca z MDK w Turku, składająca się z 15 osób, w dzień poprzedzający imprezę wyjdą w przestrzeń miejską. Sam fakt, że ulice, rynek, skwery rzadko adaptowane są do celów artystycznych, skupi uwagę przechodniów na niecodziennym wydarzeniu. To samo działanie zostanie powtórzone w kilku miejscach.

 1. Spektakl Teatru Dada Von Bzdulow Leszka Bzdyla „Czerwona Trawa”. Jest to spektakl – w pozytywnym tego słowa znaczeniu – bezpretensjonalny, z nieśpiesznie następującymi po sobie wydarzeniami, przepełniony radosną erotyką. W „Czerwonej trawie” silnie

obecna jest typowa dla Dady ironia. Nie przybiera ona jednak ostrego charakteru – jest raczej spojrzeniem z przymrużeniem oka na siebie samych, czy na teatralną relację aktor-widz. (…) Ważny element przedstawienia stanowiła doskonała, momentami

sentymentalnie „trącąca myszką” muzyka Mikołaja Trzaski, udanie przeplatająca motywy jazzowe z wpadającą w ucho elektroniką.

 1. Prezentacje konkursowe

Prezentowane spektakle mogą mieć różne formy teatralne: plastyczny, kabaretowy, słowno-muzyczny, pantomimiczny, teatr poezji, dramatyczny. Widownię będą tworzyć uczestnicy Spotkań, młodzież szkół ponadpodstawowych podopieczni placówek.

Oceny spektakli dokona 3 osobowe Jury, które zadeklarowało współpracę przy realizacji projektu w składzie:  Leszek Bzdyl, Włodzimierz Matuszak  i Przemysław Wasilkowski. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia regulaminowe. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. Pozostałe teatry otrzymają upominki za udział w festiwalu i dyplomy.

 1. Forum Dyskusyjne z udziałem Jury, członków grup teatralnych, instruktorów i publiczności odbywać się będzie w Sali widowiskowej. Podczas Forum omówione zostaną spektakle konkursowe, jurorzy udzielać będą wskazówek, dzielić się swoją wiedzą.

Spotkanie poprowadzi Włodzimierz Matuszak – przewodniczący jury.

 1. Warsztaty teatralne adresowane są do członków grup teatralnych zakwalifikowanych do udziału w Spotkaniach. Odbywać się będą przez dwa dni w dwóch blokach tematycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w wybranym przez siebie bloku.

Warsztaty teatralne odbywać się będą w sali Gimnazjum nr 2 w Turku przez dwa dni po 3 godziny dziennie, łącznie 6 godzin.

 1. „Działania fizyczne aktora” – tak jak rozumiał je Stanisławski, oraz jak funkcjonowały w praktyce Grotowskiego, zwłaszcza w ostatnim okresie jego pracy. Istotą tej praktyki teatralnej jest odkrywanie w trakcie improwizacji prostych, elementarnych działań

aktorskich, zapamiętywanie ich oraz łączenia w powtarzalną, za każdym razem żywą strukturę roli. Praca ta służy także odkrywaniu własnej, oryginalnej wyobraźni aktorskiej, mającej swoje źródło w wyjątkowości i niepowtarzalności każdego aktora – człowieka.

Odkrywanie swojego wewnętrznego krajobrazu oraz szukanie swoich własnych, wyrażających ten krajobraz środków wyrazu, to także jeden z ważnych elementów takiej pracy.

W pierwszym dniu zajęć warsztatowych nacisk położony będzie głównie na trening aktorski, ćwiczenia inspirowane pozycjami Jogi oraz technikami tańca współczesnego. Są to ćwiczenia fizyczne z pogranicza gimnastyki, plastyki ruchu, tempo-rytmu, contact improvisation. Celem takich ćwiczeń jest wyeliminowanie złych nawyków, mechaniczności, inercji ciała aktora. Punktem docelowym

tak prowadzonej pracy będzie przygotowanie młodych adeptów sztuki aktorskiej do rozpoczęcia poszukiwań w obrębie tzw. organiczności ciała, co stanowi jeden z głównych tematów zajęć warsztatowych.

Podobny kierunek obierze praca nad działaniami fizycznymi aktora. W pierwszym dniu zajęć będą to głównie improwizacje na zadany temat, z minimalnym użyciem tekstu, głównie sceny zbiorowe, wymagające od aktorów umiejętności aktywnego słuchania,

patrzenia, wyczuwania rytmu partnera, współgrania w zespole. Inspiracją dla takiej zbiorowej improwizacji będzie wybrane dzieło sztuki – obraz, wiersz, utwór muzyczny, coś, co pozwoli uruchomić aktywną imaginację uczestników warsztatów.

W kolejnych dniach praca ukierunkowana będzie na indywidualne lub partnerskie improwizacje aktorskie, zmierzające do strukturalizowanej, powtarzalnej formy dramatycznej, posiadającej wyraźny początek, rozwinięcie, punkt kulminacyjny oraz zakończenie. Tak prowadzona praca, powinna obudzić świadomość „pamięci ciała”, na której oparta jest cała technika działań fizycznych w ich praktycznym zastosowaniu. Bazę dramaturgiczną dla tej pracy, stanowić będą wybrane fragmenty określonego tekstu dramatycznego.

Celem całej pracy warsztatowej będzie doskonalenie głównego instrumentu, którym posługuje się aktor – jego własnego organizmu. Tak jak muzyk doskonali swoją sztukę poprzez godziny ćwiczeń, tak i aktor jest w stanie doskonalić swoje profesjonalne możliwości, aż do granic kunsztu zawodowego, nie zapominając przy tym, że jest to zawód artystyczny.

Warsztaty poprowadzi Przemysław Wasilkowski.

 1. „Biogram” , warsztat, który w dużej mierze skoncentrowany jest na skodyfikowanej lekcji tańca współczesnego. Jednakże istotnym elementem propozycji jest również relaksacja i improwizacja (zarówno taneczna, jak i aktorska). W trakcie pracy skupiam się na takim przygotowaniu tancerza, aby jego świadomość ciała, świadomość rytmu i ekonomii tańca pozwalały mu efektywnie i swobodnie uczestniczyć w procesie twórczym (przedstawienie teatralne, choreografia).

Ta metoda pracy, czy też system, w ramach którego poruszam się i który proponuję to:

– konsekwentny balans pomiędzy napięciem i rozluźnieniem,

– integracja-koordynacja ruchu i oddychania,

– badanie anatomicznych zależności aparatu ruchu

– świadome korzystanie z potencjału możliwości, jakimi dysponujemy w tańcu,

Nawiązywanie relacji tańczącego ciała z przestrzenią sceny, dialog z partnerem i wszystkie kolejne stadia uruchamiania zdarzenia teatralnego są już tylko efektem uruchamiania wcześniej wymienionych elementów systemu. Warsztat poprowadzi Leszek Bzdyl.

9.. W drugim dniu kończącym Spotkania teatralne odbędzie się recital Włodzimierza Matuszaka i Pauliny Kondrak .

 

8 listopada , 2018

Dodaj swój komentarz