24. FINAA? WIELKIEJ ORKIESTRY AsWIA�TECZNEJ POMOCY

Prowadzimy przygotowania do 24. FinaA�u WOAsP, ktA?ry odbA�dzie siA� 10 stycznia 2016 r.

Gramy pod hasA�em

„Zakup urzA�dzeA� medycznych dla oddziaA�A?w pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorA?wa�?.A�

Miejski Dom KulturyA� przyjmuje zapisy osA?b chcA�cych wziA�A� udziaA�A�A�A� w kweA�cie ulicznejA� i naleA?eA� do naszego Sztabu.A� Prosimy przynieA�A� swoje zdjA�cie legitymacyjne z doA�A�czonA� do niego kartkA� z imieniemA� i nazwiskiem, dokA�adnym adresem, numerem legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego i numerem telefonu.

Przypominany – osoby, ktA?re nie ukoA�czyA�y 16 roku A?ycia muszA� byA� pod opiekA� osA?b starszych.

C z e k a m yA� A�n aA� A�W a s A�d o A�18A� l i s t o p a d a!A�A�A�A�A�A�A�A�A� ILOAsA�A� ANKIETA� OGRANICZONA !

Z A P R A S Z A M Y

A�wszystkie osoby chcA�ce wA�A�czyA� siA� do pomocy przy organizacji 24 FINAA?U, sponsorA?w, dobroczyA�cA?w i darczyA�cA?w, zespoA�y i solistA?w, chcA�cych wziA�A� udziaA� w koncercie finaA�owym.

KONTAKT:

MIEJSKI DOM KULTURY

ul.A� T. KOAsCIUSZKI 13,

TEL. (63) 280 00 20

31 grudnia , 2015

Dodaj swój komentarz