23. FINAA? WOAsP TURKOWIANIE ZNOWU NIE ZAWIEDLIa��

DzieA� 11 stycznia 2015 przeszedA� juA? do historii. Turkowianie znowu nie zawiedli, pospieszyli z pomocA� biorA�c udziaA� w zbiA?rce pieniA�dzy a�zDla podtrzymania wysokich standardA?w leczenia dzieci na oddziaA�ach pediatrycznych iA� onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorA?wa�?.

Bardzo niesprzyjajA�caA� aura nie wystraszyA�a kilkudziesiA�ciu wolontariuszy, ktA?rzy juA? od rana kwestowali naA� ulicach. WolontariuszeA� spotykali siA� ze zrozumieniem, sympatiA� i serdecznoA�ciA� A�przechodniA?w. Turkowianie okazali wielkA� hojnoA�A� i wraz z upA�ywem godzin puszki zapeA�niaA�y siA� monetami. Po zliczeniu wszystkich puszek na koniec dnia okazaA�o siA�, A?e podczas kwesty wolontariusze zebrali caA�kiem pokaA?nA� sumA� 26.098,96 zA�otych. Dodatkowe fundusze przysporzyA�y Orkiestrze atrakcje, ktA?re odbyA�y siA� podczas tegorocznego FinaA�u:A� koncert rockowy, House Sesja, charytatywny turniej koszykA?wki powiatu tureckiego, prezentacja zabytkowych pojazdA?w Turkowskiego Klubu MiA�oA�nikA?w Zabytkowej Motoryzacji, kawiarenka dla A�asuchA?w, grill, ognisko, zabawy dla dzieci. Kulminacyjnym punktem FinaA�owego programu byA� koncert w wykonaniu lokalnych mA�odych wokalistA?w ze SzkoA�y Podstawowej nr 1 , 5 w Turku i w Malanowie, LO, Gimnazjum nr 1 i MDK oraz gorA�ca aukcja, podczas ktA?rej udaA�o siA� zebraA� prawie 23000 zA�otych. Kilka minut po dwudziestej nad parkiem rozbA�ysA�o A�wiateA�ko do nieba, dziA�ki sponsorom – Jurkowi Szczepanikowi i Mateuszowi MoliA�skiemu oraz druhom straA?akom z turkowskiej Ochotniczej StraA?y PoA?arnej byA�o bardzo efektowne. Na zakoA�czenie odbyA�a siA� wielka degustacja zlicytowanych tortA?w z cukierni ZdzisA�awa JesioA�owskiego i WiesA�awa SzeliA�skiego, na ktA?rA� zaprosili wszystkich obecnych Pani PoseA� Irena Tomaszak Lesiuk i Burmistrz Miasta Romuald Antosik.

WpA�at dokonali:

SzkoA�a Podstawowa nr 5 im. UNICEFA� -A� 1214,10

SzkoA�a Podstawowa nr 1 a�� 500,00

Sympatycy piA�ki halowej a�� 500,00

Przedszkole SamorzA�dowe nr 5 a�� 274,98 zA�

a�zSkazani na basketa�? a��A� 290,22

a�zHouse Sesjaa�? a�� 190,00

Koncert -A� 395,00

Gimnazjum nr 1 a�� 189,00

Natomiast SzkoA�a Podstawowa nr 4 przeznaczyA�a ponad 1600 zA�otych na licytacjA� i ZespA?A� SzkA?A� Technicznych ponad 800 zA�otych.

Tegoroczna FinaA�owa kwotaA� w turkowskimA� Sztabie toA� 56.469,70 zA�otych.

DA�uga jest lista sponsorA?w, darczyA�cA?w i ludzi dobrej woli, bez ktA?rych nie udaA�oby siA� zorganizowaA� tego FinaA�u. I tym razem nie zawiedli nas starzy, wyprA?bowani przyjaciele. DziA�kujemy im wszystkim bardzo, bardzo gorA�co.A� Dla caA�ego Sztabu byA�a to wyjA�tkowo dA�uga niedziela!

Zapraszamy do galerii, w ktA?rej znajdziecie PaA�stwo zdjA�cia z 23. FinaA�u W.O.As.P.

 

13 stycznia , 2015

Dodaj swój komentarz