21. FINAA? WIELKIEJ ORKIESTRY AsWIA�TECZNEJ POMOCY

DRODZY WOLONTARIUSZE !

Za kilka miesiA�cy kolejna zbiA?rka datkA?w na rzecz Wielkiej Orkiestry AswiA�tecznej Pomocy., ktA?rej szczytny cel wzbudza podziw milionA?w ludzi na caA�ym A�wiecie.

W O L O N T A R I U S Z E,

wA�A�czcie siA� do tej akcji, ktA?rej zadaniem jest niesienie pomocy chorym dzieciom. Pomocy, bA�dA�cej w wielu przypadkach darem A?ycia, na ktA?ry z ogromnA� nadziejA� czekajA� chore dzieci.

21. FINAA? ODBA?DZIE SIA? 13 STYCZNIA 2013 r.

Miejski Dom Kultury w Turku przyjmuje zapisy osA?b chcA�cych wziA�A� udziaA� w kweA�cie ulicznej i rozliczaA� siA� w naszym Sztabie.

Prosimy przynieA�A� swoje zdjA�cie z doA�A�czonA� do niego informacjA� zawierajA�cA�: imiA� i nazwisko, dokA�adny adres, numer legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego i numer telefonu.

Osoby niepeA�noletnie doA�A�czajA� zgodA� swoich opiekunA?w prawnych do udziaA�u w zbiA?rce

ILOAsA� ANKIET OGRANICZONA !

Apelujemy do wszystkich osA?b chcA�cych pomA?c przy organizacji 21. FinaA�u oraz zespoA�A?w chcA�cych wziA�A� udziaA� w koncercie finaA�owym o zgA�oszenie siA� do nas pod adres

Miejski Dom Kultury

ul. T. KoA�ciuszki 13

tel. 63 280 00 20


zp8497586rq
8 października , 2012

Comments are closed.