Informacja – 18. Dni Kultury bez Barier

  1. Dni Kultury bez Barier są cyklem imprez realizowanych w okresie jednego miesiąca. Projekt składać się będzie z następujących działań:

1) Projekcja filmu „Miszmasz, czyli kogiel – mogiel 3”. Polski film fabularny wyreżyserowany przez Konrada Piwowarskiego. Zabawna komedia obyczajowa. Zaproponowany film jest filmem, którzy wybrali sami uczestnicy projektu.

2) Droga Osoby Niepełnosprawnej do Aktywności Społecznej to impreza mająca pokazać życie osób niepełnosprawnych i ukazująca zdolności artystyczne:
a) Spotkanie z Mariuszem Mączką – artystą malującym ustami i nogami. To jedno z działań pokazujące szerszej społeczności zdolności artystyczne osób niepełnosprawnych.
b) „Pysznie budujemy relacje” – spotkanie z Pascalem Brodnickim, który zaprezentuje swoją twórczość i pasję gotowania podopiecznym ośrodków oraz zaproszonej młodzieży ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i mieszkańcom miasta.
c) Warsztaty taneczne mają na celu integrację osób niepełnosprawnych. Nauka charakterystycznych kroków, nieskomplikowanych układów tanecznych w formie integracyjnej. Nabywanie umiejętności tanecznych. Wspólne działanie w grupie, zabawa ruchem, tańcem wynikające z tej działalności radość śmiech, pozwolenie uczestnikom na bliższe poznanie się, nawiązanie bezpośrednich i życzliwych relacji. Taniec jako terapia likwidująca napięcia, rozluźniająca, odprężąjąca.

3) Prezentacje artystyczne pt.”Tacy Sami” to wydarzenie, które ukazuje dorobek artystyczny placówek miasta Turku pracujących z osobami niepełnosprawnymi.  Działanie służy integracji środowiska, jednocześnie pozwala zaprezentować umiejętności i pracę
podopiecznych szerszej publiczności. Prezentacji scenicznej towarzyszy wystawa prac plastycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymują upominki, a placówki uczestniczące w prezentacjach dyplomy i nagrody rzeczowe.

4) XXVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących „Widzieć Inaczej” o Nagrodę Burmistrza Miasta Turku. Przegląd składa się z części dopołudniowej w której wykonawcy biorą udział w przesłuchaniach konkursowych. Każdy wykonawca prezentuje program do 10 minut. Oceny prezentacji dokona profesjonalna komisja artystyczna. W części popołudniowej wszyscy wykonawcy prezentują się w koncercie galowym podczas którego nastąpi wręczenie nagród.

W czasie trwania 18. Dni Kultury bez Barier będą odbywały się warsztaty plastyczne pod hasłem „Barwy jesieni” w placówkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Materiał zebrany podczas warsztatów będzie wykorzystany do zorganizowania wystawy pod okiem wykwalifikowanej plastyczki Joanny Chaleckiej – Kuraszyk. Plastyka jako element szeroko rozumianej arteterapii rozwija sprawność manualną i twórcze otaczającej nas rzeczywistości poprzez użycie różnorodnych materiałów i technik plastycznych. Pogłębia wrażliwość i wzmaga chęć nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Dostarcza inspirujących wrażeń i przeżyć. Jest niezawodnym i niezastąpionym sposobem na poznawanie świata z całą jego różnorodnością i urodą. Istotą zadania jest spotkanie szkoleniowe osób niepełnosprawnych, umożliwienie im zdobycia nowych umiejętności w sferze poznawczej i społecznej, w tym praktycznych umiejętności plastycznych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

                                                            

  1. Dni Kultury bez Barier są cyklem imprez realizowanych w okresie jednego miesiąca. Projekt składać się będzie z następujących działań:

1) Projekcja filmu „Miszmasz, czyli kogiel – mogiel 3”. Polski film fabularny wyreżyserowany przez Konrada Piwowarskiego. Zabawna komedia obyczajowa. Zaproponowany film jest filmem, którzy wybrali sami uczestnicy projektu.

2) Droga Osoby Niepełnosprawnej do Aktywności Społecznej to impreza mająca pokazać życie osób niepełnosprawnych i ukazująca zdolności artystyczne:
a) Spotkanie z Mariuszem Mączką – artystą malującym ustami i nogami. To jedno z działań pokazujące szerszej społeczności zdolności artystyczne osób niepełnosprawnych.
b) „Pysznie budujemy relacje” – spotkanie z Pascalem Brodnickim, który zaprezentuje swoją twórczość i pasję gotowania podopiecznym ośrodków oraz zaproszonej młodzieży ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych i mieszkańcom miasta.
c) Warsztaty taneczne mają na celu integrację osób niepełnosprawnych. Nauka charakterystycznych kroków, nieskomplikowanych układów tanecznych w formie integracyjnej. Nabywanie umiejętności tanecznych. Wspólne działanie w grupie, zabawa ruchem, tańcem wynikające z tej działalności radość śmiech, pozwolenie uczestnikom na bliższe poznanie się, nawiązanie bezpośrednich i życzliwych relacji. Taniec jako terapia likwidująca napięcia, rozluźniająca, odprężąjąca.

3) Prezentacje artystyczne pt.”Tacy Sami” to wydarzenie, które ukazuje dorobek artystyczny placówek miasta Turku pracujących z osobami niepełnosprawnymi.  Działanie służy integracji środowiska, jednocześnie pozwala zaprezentować umiejętności i pracę
podopiecznych szerszej publiczności. Prezentacji scenicznej towarzyszy wystawa prac plastycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymują upominki, a placówki uczestniczące w prezentacjach dyplomy i nagrody rzeczowe.

4) XXVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących „Widzieć Inaczej” o Nagrodę Burmistrza Miasta Turku. Przegląd składa się z części dopołudniowej w której wykonawcy biorą udział w przesłuchaniach konkursowych. Każdy wykonawca prezentuje program do 10 minut. Oceny prezentacji dokona profesjonalna komisja artystyczna. W części popołudniowej wszyscy wykonawcy prezentują się w koncercie galowym podczas którego nastąpi wręczenie nagród.

W czasie trwania 18. Dni Kultury bez Barier będą odbywały się warsztaty plastyczne pod hasłem „Barwy jesieni” w placówkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Materiał zebrany podczas warsztatów będzie wykorzystany do zorganizowania wystawy pod okiem wykwalifikowanej plastyczki Joanny Chaleckiej – Kuraszyk. Plastyka jako element szeroko rozumianej arteterapii rozwija sprawność manualną i twórcze otaczającej nas rzeczywistości poprzez użycie różnorodnych materiałów i technik plastycznych. Pogłębia wrażliwość i wzmaga chęć nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Dostarcza inspirujących wrażeń i przeżyć. Jest niezawodnym i niezastąpionym sposobem na poznawanie świata z całą jego różnorodnością i urodą. Istotą zadania jest spotkanie szkoleniowe osób niepełnosprawnych, umożliwienie im zdobycia nowych umiejętności w sferze poznawczej i społecznej, w tym praktycznych umiejętności plastycznych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

                                                            

29 czerwca , 2020

Dodaj swój komentarz