Regulamin XXV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących WIDZIEĆ INACZEJ

XXIV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niewidomych i Słabowidząvcych WIDZIEĆ INACZEJ – regulamin