15 PrzeglA�d Studenckich Etiud Filmowych "KLAPS"

Miejski Dom Kultury w Turku zaprasza mieszkaA�cA?w Turku , miA�oA�nikA?w kina

do udziaA�u w 15. edycji PrzeglA�du Studenckich Etiud Filmowych a�zKLAPS 2012a�?A� w dniach 19 a�� 21 marca w kinie TUR.

W programie:

19 – 20 marca ( poniedziaA�ek, wtorek) godz. 16.00A� – pokazy konkursowe.

W konkursie zostanie zaprezentowanych okoA�o 20 filmA?w. DodatkowA� atrakcjA� dla widzA?w jest moA?liwoA�A� wytypowania najlepszego filmu poprzez gA�osowanie w plebiscycie publicznoA�ci. SpoA�rA?d oddanych gA�osA?w zostanie wyA�oniona Nagroda PublicznoA�ci.

Natomiast spoA�rA?d osA?b biorA�cych udziaA�A� w plebiscycie zostanA� rozlosowane nagrody podczas gali finaA�owej.

Czas trwania projekcji okoA�o dwie i pA?A� godziny kaA?dego dnia.

21 marca (A�roda ) godz. 16.00A� a�� A�W y d a r z e n i e

A�GoA�ciem tego dnia bA�dzieA�Profesor Robert GliA�ski a�� wybitny reA?yser, A�rektor PWSFTViT w A?odzi.

Przed spotkaniem odbA�dzie siA� projekcja filmu a�zCzeA�A� Tereskaa�? w reA?yserii Roberta GliA�skiego. Film otrzymaA� wiele prestiA?owych nagrA?d na polskich i A�wiatowych festiwalach.

A?A�czny czas spotkania ok. dwie A�i pA?A� godziny.

WstA�p na wszystkie dni projekcji jest bezpA�atny.

Patronat nad PrzeglA�dem objA�A�a PaA�stwowa WyA?sza SzkoA�a Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w A?odzi.

zp8497586rq
6 marca , 2012

Comments are closed.